Με συνολική δυναμικότητα αποθήκευσης 22.500 κ.μ.  σε 7.000 τμ αποθηκευτικού χώρου και 300τμ γραφείων, εξασφαλίζουμε επάρκεια προϊόντων στη τεράστια και συνεχώς αυξανόμενη γκάμα κωδικών. Τελευταίας τεχνολογίας ηλεκτρικοί παλετοφόροι και κλάρκ, κάνουν την Golden Brands πιο “πράσινη”, εξαλείφοντας μεγάλο όγκο ρύπων, επιβλαβών για το περιβάλλον όσο και για τη καθαριότητα των χώρων και προϊόντων. Υπερσύγχρονα συστήματα πυρανίχνευσης και κατάσβεσης, μαζί με πλήρες σύστημα συναγερμού και παρακολούθησης κάνουν την Golden Brands ένα “φρούριο”.  Όλα αυτά συνδυάζονται με το πλήρες σύστημα μηχανογράφησης – ιχνηλασιμότητας, το οποίο μας δίνει πλήρη έλεγχο και συνεχή επίβλεψη στο stock. Συνεχείς εργασίες καθαριότητας, απολύμανσης και απεντομώσεων φροντίζουν για την υγιεινή των χώρων και των προϊόντων, πάντα με βάση τα απαιτούμενα πρότυπα.