Η ΙΣΤΟΡΙΑ
ΜΑΣ

ΟΙ ΑΞΙΕΣ & PREMIUM
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΣ

decor

Από το 2012, το σκεπτικό ανάπτυξης της Golden Brands ήταν η παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών στον πελάτη-συνεργάτη και η πλήρης γκάμα προϊόντων για κάλυψη κάθε ανάγκης, τηρώντας ταυτόχρονα έναν ανταγωνιστικό τιμοκατάλογο.

Μέσα σε αυτά τα χρόνια υλοποιήθηκαν πολλές επενδύσεις, θέτοντας στέρεες βάσεις για την αλματώδη ανάπτυξη μας.

Συνεργαζόμενοι αποκλειστικά με παραγωγούς, επίσημους διανομείς εισαγωγείς καθώς και με μεγάλες εμπορικές εταιρείες του κλάδου, εξασφαλίζουμε εγγυημένη ποιότητα προϊόντων, αποφεύγοντας αυστηρά ύποπτες πρακτικές.

decor

ΟΙ ΧΩΡΟΙ ΜΑΣ

Οι ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας βρίσκονται στην περιοχή της Ευκαρπίας Θεσσαλονίκης, οι οποίες περιλαμβάνουν 7.000 τμ αποθηκευτικού χώρου και 300τμ γραφείων, με συνολική δυναμικότητα αποθήκευσης 22.500 κ.μ.

about image 3
Ασφάλεια & Αξιοπιστία
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Εξασφαλίσαμε κάθε προβλεπόμενη άδεια την οποία οφείλει να διαθέτει μια επιχείρηση του κλάδου, τηρώντας κάθε προαπαιτούμενο σε επίπεδο υγιεινής, ασφάλειας και τήρησης κανονισμών (υγειονομικούς, ασφάλειας, πυρόσβεσης κτλ.

Με τον τρόπο αυτό πετύχαμε την ασφάλιση του εμπορεύματος που αποθηκεύουμε στο σύνολό του, από μεγάλες ασφαλιστικές εταιρείες, γεγονός πραγματικά σπάνιο για επιχείρηση του κλάδου μας, αποδεικνύοντας έμπρακτα την θέληση για σταθερή παρουσία μας στην αγορά.

Οι πιστοποιήσεις αυτές είναι απαραίτητες για κάθε εταιρεία που προμηθεύει άλλα καταστήματα και σέβεται τόσο τους συνεργάτες της όσο και το προσωπικό της.

certification 1

ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΑ ΑΠΟ
2 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

DOWNLOAD
certification 2

ΑΔΕΙΑ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΤΥΠΟΥ Ζ1

DOWNLOAD
certification 3

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (GDPR)

DOWNLOAD
certification 4

ΒΕΒΑΙΩΣΗ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
HAACP

DOWNLOAD
certification 5

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ISO

DOWNLOAD